ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ช่องทางเรื่องร้องเรียนการทุจริต ดาวน์โหลดเอกสาร
7
28 มิ.ย. 2562
2 มาตราการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ดาวน์โหลดเอกสาร
11
28 มิ.ย. 2562
3 ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการสรรและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
118
02 ก.พ. 2561
4 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาค ค ของผู้สมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ดาวน์โหลดเอกสาร
82
31 ม.ค. 2561
5 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้นายช่างโยธา ดาวน์โหลดเอกสาร
56
30 ม.ค. 2561
6 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ดาวน์โหลดเอกสาร
43
30 ม.ค. 2561
7 อบต.เขาน้อย ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตำแหน่งนายช่างโยธา ดาวน์โหลดเอกสาร
106
12 ม.ค. 2561
8 อบต.เขาน้อย ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตำแหน่งเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ดาวน์โหลดเอกสาร
97
12 ม.ค. 2561
9 ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ ประจำปี 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
10
10 ม.ค. 2561
10 ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี ประจำปี 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
11
07 ม.ค. 2561
11 ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี ประจำปี 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
4
06 ม.ค. 2561
12 จดหมายข่าว ดาวน์โหลดเอกสาร
19
04 ธ.ค. 2560
13 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง อบต.เขาน้อย ดาวน์โหลดเอกสาร
92
27 พ.ย. 2560
14 งบแสดงฐานะการเงินประจำปีงบประมาณ 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
8
26 ต.ค. 2560
15 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย เรื่องแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
17
29 ก.ย. 2560
16 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรายงานผลการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
16
29 ก.ย. 2560
17 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย เรื่องการรายงานผลการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assesment : LPA) ประจำปี 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
20
20 ก.ย. 2560
18 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย ดาวน์โหลดเอกสาร
85
10 มี.ค. 2560
19 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย ดาวน์โหลดเอกสาร
109
09 ก.พ. 2560
20 งบการเงินประจำเดือนตุลาคม 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
123
04 พ.ย. 2559
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15