เรื่อง : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย เรื่องสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะรถบรรทุกน้ำดับเพลิงแบบเอนกประสงค์ ความจุไม่น้อยกว่า 4,000 ลิตร ชนิด 6 ล้อ
  รายละเอียด :

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย เรื่องสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะรถบรรทุกน้ำดับเพลิงแบบเอนกประสงค์ ความจุไม่น้อยกว่า 4,000 ลิตร ชนิด 6 ล้อ

จำนวน 1 คัน โดยมีรายละเอียดดังเอกสารแนบ

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2557  :: จำนวนผู้อ่าน 512 คน