เรื่อง : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย เรื่องสอบราคาจ้างเหมา จำนวน 2 โครงการ
  รายละเอียด :

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย เรื่องสอบราคาจ้างเหมา จำนวน 2 โครงการ

โครงการที่ 1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รพช.บ้านนายบำรุง  ชูอนุรักษ์  หมู่ที่ 6 (ตอนที่ 5)  ตำบลเขาน้อย  งบประมาณ 403,500.-

โครงการที่ 2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางชูใจ  ถึงน้ำตกยอดน้ำ (ตอนที่5)  ตำบลเขาน้อย งบประมาณ 354,500.-

ทั้งสองโครงการสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากเอกสารที่แนบ

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2557  :: จำนวนผู้อ่าน 383 คน