เรื่อง : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย เรื่อง ประมูลจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
  รายละเอียด : องค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย ได้ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย เรื่อง ประมูลจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ขนาด 81-100 คน (สถ.ศพด.3) แบบไม่ตอกเสาเข็ม (ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดเขาน้อย) หมู่ที่ 1 ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย  อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์  โดยมีเอกสารดังแนบ
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2558  :: จำนวนผู้อ่าน 333 คน