เรื่อง : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย เรื่องสอบราคาจ้างเหมา จำนวน 1 โครงการ
  รายละเอียด : องค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย ได้ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย เรื่อง ประมูลจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 81-100 คน (สถ.ศพด.3) แบบไม่ตอกเสาเข็ม (ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดเขาน้อย)ครั้งที่2 หมู่ที่ 1 ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีเอกสารดังแนบ
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2558  :: จำนวนผู้อ่าน 322 คน