เรื่อง : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย เรื่องสอบราคาจ้างเหมา จำนวน 2 โครงการ
  รายละเอียด :

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย  เรื่องสอบราคาจ้างเหมา จำนวน 2 โครงการ  ได้แก่

1. โครงการก่อสน้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางกระบวน ถึงทุ่งหัวเขา หมู่ที่ 1  งบประมาณ 455,000.- บาท

2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสามแยกบ้านนางแช้มถึงสะพานคลองท่าควาย (ตอนที่ 5) หมู่ที่ 4 งบประมาณ 512,500.-  บาท

โดยมีรายละเอียดดังเอกสารแนบ

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 07 พฤษภาคม 2558  :: จำนวนผู้อ่าน 302 คน