ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 tets ดาวน์โหลดเอกสาร
240
08 ก.ย. 2558
2 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
278
04 มิ.ย. 2558
3 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ม.7 ดาวน์โหลดเอกสาร
268
04 มิ.ย. 2558
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย เรื่องสอบราคาจ้างเหมา จำนวน 1 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
301
15 พ.ค. 2558
5 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย เรื่องสอบราคาจ้างเหมา จำนวน 2 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
279
07 พ.ค. 2558
6 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย เรื่อง ประมูลจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ดาวน์โหลดเอกสาร
307
24 เม.ย. 2558
7 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย เรื่องสอบราคาจ้างเหมา จำนวน 2 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
362
24 ธ.ค. 2557
8 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย เรื่องสอบราคาจ้างเหมา จำนวน 4 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
395
19 ส.ค. 2557
9 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย เรื่องสอบราคาซื้อ จำนวน 1 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
423
05 ส.ค. 2557
10 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย เรื่องสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะรถบรรทุกน้ำดับเพลิงแบบเอนกประสงค์ ความจุไม่น้อยกว่า 4,000 ลิตร ชนิด 6 ล้อ ดาวน์โหลดเอกสาร
489
23 เม.ย. 2557
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12